top of page

Fundacja Ex Anima, zaprezentowała wyselekcjonowane animacje polskich i ukraińskich twórczyń a także promowała Warszawskim Festiwalu Filmów Animowanych.

vor/wiosna 2022

21 kwi 2022
24 kwi 2022
Ex Anima

Ewelina Leszczyńska z Fundacji EX- ANIMA, również w sobotę uraczy nas wyselekcjonowanymi animacjami polskich i ukrańskich twórczyń a także opowie o Warszawskim Festiwalu Filmów Animowanych.

Galeria Festiwalu

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page