top of page

Migracje klimatyczne

Be Polar 2023

16 mar 2023
20 mar 2023
Ex Anima

W najbliższy czwartek rozpoczyna się 3. edycja przeglądu filmów, których bohaterem jest Północ. Podczas, odbywającego się w dniach 16-20 marca festiwalu Be Polar, widzowie będą mogli oswoić pustkę tych mroźnych rejonów, podziwiać zasnute śnie-giem krajobrazy, ale także przełamać lody z ich mieszkańcami oraz podglądać żyją-ce w skrajnych warunkach zwierzęta. Na tę filmową migrację klimatyczną, tuż u pro-gu wiosny, zapraszają Fundacja Ex Anima, Platige Image, Kino Amondo oraz Cen-trum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.


W programie tegorocznego festiwalu Be Polar znalazły się zarówno najnowsze filmy, jak i starsze produkcje z lat 1959-65. Dzięki temu widzowie będą mogli przekonać się czym Północ była jeszcze ponad pół wieku temu, a czym jest dziś. Filmy fabularne, dokumen-talne i animowane ze Skandynawii, Kanady oraz arktycznej części Rosji pokazują czym jest Północ zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i kulturowym


Współorganizatorem wydarzenia jest, współzałożona przez Platige Image, Fundacja Ex Anima, która promuje kino animowane oraz filmy krótkometrażowe najbardziej odległych względem Polski rejonów świata. – Celem festiwalu Be Polar jest przybliżenie widzom kina z najmroźniejszych rejonów świata, w których przyroda wciąż determinuje życie swoich mieszkańców – mówi Ewelina Leszczyńska, Dyrektorka Be Polar oraz Członkini Zarządu Fundacji Ex Anima. Fundacja od 3 lat organizuje wydarzenia poświęcone pro-mocji animacji i podejmowanym w filmach istotnym problemom społecznym.


Hasło tego-rocznego festiwalu Be Polar to migracje klimatyczne. Zdaniem założycieli Fundacji migracje klimatyczne, czyli masowe przemieszczanie się ludności spowodowane zmianami klimatu, to jeden z najważniejszych procesów, z któ-rymi będziemy mierzyć się w najbliższych dziesięcioleciach. Według obliczeń ekspertów, ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane ocieplaniem się klimatu, tylko w roku 2019 doprowadziły do zmiany miejsca zamieszkania ok. 24 milionów osób. Według sza-cunków Banku Światowego do roku 2050 problem ten może dotyczyć 140 mln ludzi. Oczywistym kierunkiem migracji osób uciekających przed zjawiskami, takimi jak podno-sząca się temperatura, powodzie, huragany, susza czy pustynnienie jest Północ.


Pokazy online odbywać się będę w dniach 16-20 marca na VOD Warszawa, a na żywo w Kinie Amondo w dniach 17-20 marca.


WYDARZENIE: Facebook

POKAZY NA ŻYWO: Kino Amondo

POKAZY ONLINE: VOD


Dobry seansów, wypatrujcie zorzy nad Warszawą!


Galeria Festiwalu

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page